Perhe ja talous

Yksi suurimpia vaikeuksia mitä uusien nuorien parien eteen tulee ensimmäisenä vuonna, on miten pitää huolta yhteisestä taloudesta ja rahoista. Vaikka valtaosa ihmisistä ovatkin valmiita jakamaan omaa osuuttaan myös kumppanilleen ja perheelleen, he eivät välttämättä ole varmoja siitä, miten asia pitäisi tehdä uuden kumppanin kanssa ja samalla ylläpitää jonkin tasoista taloudellista turvallisuutta ja itsenäisyyttä. Jotkut parit jatkavatkin yhteen muuttamisen jälkeen rahojen erillä pitämistä, mutta valtaosa on sitä mieltä, että tämä on suurin syy ongelmille jotka parien eteen tulevat.

Tämän lisäksi monet sanovat, että suuria ongelmia tuottaa budjetin tekeminen ja talousasioiden hallitseminen. On yksi asia, olla osaamatta pitää menot kurissa kun eletään yksin ja sinkkuna, mutta kun ollaan yhdessä ja ehkä kuvioissa on jo lapsiakin, on myös vastuuta enemmän ja silloin on erityisen tärkeätä budjetoida ja hallita taloutta kunnollisesti ja tunnollisesti. Mikäli perheessä on lapsia, ja toinen aikuisista käyttää valtaosan omista rahoistaan omiin kuluihin, ja toinen kaikki rahansa talouden ja lapsien hoitamiseen, voi edessä olla suuria parisuhde ongelmia.

Perheen talousbudjetti

Paras ratkaisu näihin ongelmiin, on pitää perheelle talousbudjettia. Tässä pitäisi selkeästi tulla esiin, mitkä menot ovat ok, kenen vastuulla mitkäkin kulut ovat ja paljon molemmat osapuolet saavat käyttää budjetista rahaa niin sanottuihin turhiin kuluihin. Vaikka tämä vaikuttaakin näin alussa todella isolta ja dramaattiselta idealta, on se toimiva juuri sen takia että molemmat pääsevät istumaan alas ja oikeasti keskustelemaan asiasta ja molemmille tulee tunne, että heidän osuutensa on tärkeä. Tärkeämpää on, että osapuolet oppivat hallitsemaan omaa kulutuskäyttäytymistään, kuin se, että osapuolet jollain tavalla kontrolloisivat toisiaan.

Toinen hyvä ratkaisu on jakaa perheen menot osapuolten tulojen mukaan. Näin molemmille tulee tunne, että he osallistuvat kuluihin yhtä isolla osalla. Molemmille tulee olo, että he ovat tärkeä osa perhettä ja sen taloutta.

Vaikka molemmilla osapuolilla pitäisikin olla ainakin hieman taloudellista vapautta ja yksityisyyttä, pitäisi silti raha asioista pystyä puhumaan avoimesti ilman syyttäviä sormia ja draamaa. Menneisyyden velat ja mokat kuuluvat menneisyyteen ja ne pitäisi osata unohtaa. Samalla, jos toinen osapuoli näyttää teoillaan, että hän ei osaa pitää huolta budjetista ja menoista, pitää hänellä asettaa tiukemmat säännöt.